Hopp til innhold

Tjenester

For sykefraværsoppfølging og ved omsillingsprosesser benytter vi et profil- og samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning som kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser.

Verktøyet har fokus på 24-timers menneske og kartlegger friskfaktorer og kilder til overskudd og arbeidsglede og benyttes også til sykefraværsoppfølging og omstillingsprosesser.

 

Share on Facebook