Hopp til innhold

Rekruttering

Rekruttering og utvalg av medarbeidere er en av organisasjonens viktigste oppgaver.
De ansattes kvalitet, personlige egenskaper og kompetanse er avgjørende for hvordan organisasjonen vil lykkes med å realisere sine visjoner, målsetting og hovedoppgaver.
Arbeidssøkerne på sin side stiller i økende grad krav til stillingen de går inn i. De ønsker å få brukt sin kompetanse og utvikle sitt potensiale.
I rekruttering og utviklingsarbeidet må begge parters interesse ivaretas.
Vi benytter blant annet vip-24 analyseverktøy som er et profil og samtaleverktøy for å finne rett person til rett jobb med jobbmatch.

Følgende elementer inngår i en komplett rekrutteringsoppdrag:

  • Grundig forarbeid og analyse. Stillingsanalyse eller kravprofil utarbeides og godkjennes av oppdragsgiver.
  • Skriftlig avtale og pris.
  • Valg av media. Vi utarbeider en medieplan for annonsering i media. Vi tilbyr også «search og selection» via eksterne databaser, samt «headhunting».
  • Første behandling av søknader. Vi tar oss av alle telefonhenvendelser, og mottar skriftlige søknader. Alle kandidater får bekreftelse på mottatt søknad. Ved søk i eksterne CV-databaser blir aktuelle søkere kontaktet. Deretter blir første sortering av søknader gjennomført og aktuelle søkere blir kontaktet for første intervju.
  • Intervju. Første intervju gjennomføres. Sortering av søkere, og uaktuelle søkere får beskjed. Andre intervju gjennomføres som dybdeintervju. Referansesjekk gjennomføres.
  • Selve ansettelsen. Rapport utarbeides på alle finalekandidater, og forelegges oppdragsgiver. Oppdragsgiver foretar valg mellom kandidatene etter møte med disse, og skriver ansettelseskontrakt med rette person.
  • Oppfølging. Ansvaret for introduksjon og opplæring påligger hos arbeidsgiver.

bilde

 

Share on Facebook